1913 

Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων 

ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής με το ιστορικό θέμα «1913 : Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων» στοχεύει στη γεφύρωση του παρελθόντος και του μέλλοντος της πόλης των Ιωαννίνων. Προσεγγίζοντας με ουσιαστικό τρόπο σημαντικούς τομείς, όπως την τεχνολογία, τη μηχανική και τον προγραμματισμό δίνεται η δυνατότητα στους Γιαννιώτες μαθητές να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες εχέγγυα για το μέλλον τους. Ταυτόχρονα, έρχονται πιο κοντά στην ιστορία του τόπου τους, γνωρίζοντας τα γεγονότα και αντιλαμβάνοντας τη στρατηγική που ακολουθήθηκε για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τον Οθωμανικό ζυγό στις 21 Φεβρουαρίου του 1913.

Οργανωτής
Χορηγός

Βίντεο παρουσίαση